© MINFLOW
MINDFLOW

Tom Mögele

Założyciel MINDFLOW

Tom Mögele już jako dziecko zdradzał nadzwyczajne właściwości jasnowidzenia. Potrafił przewidzieć wiele zdarzeń, co powodowało, że ani jemu ani otoczeniu nie było z tym łatwo. Opierając się na własnym doświadczeniu wieloletniego praktykowania z klientami oraz pracy seminaryjnej, opracował system MINDFLOW - nowe zrozumienie gniewu, stresu i blokad jako nieskończonego źródła energii życiowej i sposobu na wejście w stan świadomości, w którym nie ma „chcenia” i działania, ale  wszystkie możliwości są otwarte. Tom Mögele poświęcił życie na poszukiwanie i badania, aby ostatecznie rozwinąć ten system i jego możliwości. Teraz przekazuje swoją wiedzę w książkach i seminariach.